Partneři projektu

  • Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v České republice
  • Šprechtíme
  • AHK
  • IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim
nepřihlášení škola/firma
přihlásit / registrovat

Němčina nad zlato

Jazyková animace na středních (odborných) školách

Hranice mého jazyka znamenají limity mého světa“ Ludwig Wittgenstein (1889-1951)

Svět je rozsáhlé místo a pracovní svět ještě větší. Poptávek firem a pracovních možností stále přibývá, k jejich využití je však zapotřebí překračovat své limity a zvyšovat svoji kvalifikaci, a to i v oblasti jazykové.

Spolková republika Německo představuje největšího obchodního partnera České republiky a firmy neváhají do českých zemí expandovat. Potřebují zaměstnance, kteří nejen rozumí svému oboru, ale jsou také schopni komunikovat v němčině. Angličtina je bezpochyby lingua franca dnešního světa, na odborné a firemní úrovni však přetrvává potřeba znalosti i jiných jazyků.

Proto je potřeba motivovat žáky k učení německého jazyka a nabídnout jim nejen lepší možnost pracovního uplatnění, ale i metodiku, díky které je učení jazyka bude bavit, a budou v něm vidět smysl.

Projekt Němčina nad zlato nabízí zprostředkování partnerství mezi středními školami a firmami a zároveň za pomoci jazykové animace motivování žáků, aby si nejen vybrali němčinu jako druhý jazyk, ale aby jim učení tohoto jazyka dělalo radost.

Mapa zapojených škol a firem

Sociální sítě Tandemu

Projekt realizuje

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem​ při ZČU v Plzni
Riegrova 17
306 14 Plzeň


E-mail: nemcinanadzlato@tandem-org.cz
Web: tandem-org.cz

Tel.:  +420 377 634 764 nebo +420 377 634 768