Partneři projektu

  • Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v České republice
  • Šprechtíme
  • AHK
  • IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim
nepřihlášení škola/firma
přihlásit / registrovat

Aktuality


Nové video o projektu je na světě!

Podívejte se na video, kde se dozvíte, jak funguje spolupráce firem a odborných škol v projektu Němčina nad zlato. Video přináší autentické záběry z provozů firem i jazykových animací, nechybí ani komentáře zúčastněných stran. Hezkou podívanou!

Pokud znáte firmu, která by měla o tuto spolupráci zájem, neváhejte na nás odkázat.


Projekt získává po Covidové pandemii nový drive! 

V červnu 2022 proběhlo důležité a očekávané setkání partnerů projektu. I přes nevlídné období pandemie Covid-19 projekt probíhal, samozřejmě ve své skromnější podobě. Červnové setkání bylo velmi motivující pro všechny zůčastněné. Nový školní rok slibuje vzájemnou podporu na akcích v podobě Dnů otevřených dveří, exkurzí do firem, spolupořádání Dne s němčinou a především praxe pro žáky středních odborných škol. Cílem pro nastávající období je vyšší provázanost a podpora výuky německého jazyka nejen na středních, ale také na vysokých školách a častější kontakt s rodiči studentů, kteří mají zásadní vliv na výběr druhého jazyka u dětí. 


Nové logo projektu

Projekt Němčina nad zlato má svoje nové logo. V logu jsou znázorněna ozubená kolečka symbolizující různá odvětví středního vzdělávání.

Tímto děkujeme Karlu Hájkovi za design a vytvoření.


Setkání partnerů projektu Němčina nad zlato

Dne 4. května 2021 se sešli zástupci partnerů projektu Němčina nad zlato, aby si po již půlroční zkušenosti s online formátem projektu vyměnili dosavadní zkušenosti. Setkání se odehrálo online na platformě Zoom a byla při něm zhodnocena nejen online podoba projektu, ale taktéž názorně předvedena ukázka online jazykové animace. Setkání se neslo v přátelském duchů  a zkušenost s online jazykovou animací byla oceněna ode všech.


Nová publikace ke stažení

V rámci projektu byla na začátku roku 2021 zveřejněna pdf verze publikace pro animace na středních školách. Obsahuje nejen metodologickou část, ale také mnoho konkrétních aktivit. Uvedené aktivity lze využít zejména v prezenční výuce, do budoucna je však plánováno rozšíření o tipy pro online výuku. Specialitou jsou i grafické taháky u každé aktivity, které mají usnadnit rychlé zorientování. Publikaci si lze zdarma stáhnout v e-shopu Tandemu.


Projekt pokračuje také v online světe

Navzdory zlepšenému stavu věcí v letních měsících zůstala na začátku nového školního roku realizace jazykových animací na partnerských školách stále problematická, neboť COVID-19 se opět velmi rozšířil. Díky flexibilitě jazykových animátorů a škol se však naštěstí situace z jara neopakovala a jazykové animace nemusely být úplně přerušeny, poněvadž byly přeneseny do online světa. Díky tomu je tedy možné také za současné situace žáky a žákyně motivovat k učení němčiny a stále uskutečňovat cíle Tandemu. Jsme velmi rádi, že můžeme naši činnost tímto způsobem nadále realizovat a jsme velmi vděční všem partnerům a jazykovým animátorům i animátorkám, kteří nám při uskutečnění online jazykových animací pomohli.


COVID-19 a projekt během trvání pandemie

Pravděpodobně nikomu nepřišlo počátkem roku na mysl, že svět zastihne pandemie, která přeroste do takových rozměrů. Onemocnění se rozšířilo neuvěřitelně rychle a než se člověk nadál, je celá Evropa zaplavena zákeřným virem COVID-19. Smutné události posledních týdnů ochromily celou Evropu a bohužel se rovněž dotkly i projektu Němčina nad zlato.

S ohledem na mimořádná nařízení vlády České republiky byla zavřena všechna školská zařízení, následkem čehož musely být zastaveny také jazykové animace. Tandem však již přijal nutná opatření a čas rozhodně nebude promarněn. Vypracováváme důkladně a do detailu nové koncepty, aby mohly být jazykové animace od září opět uvedeny do běhu ještě efektivněji.


Projekt Němčina nad zlato pokračuje již čtvrtým rokem

Spolupráce mezi ziskovou a neziskovou sférou. Mezi firmou a školou. Nejen o tom je projekt Němčina nad zlato, který letos zahájil svůj 4. ročník (školní rok 2019/2020).

Firmy působící na českém trhu mnohdy potřebují absolventy se znalostí německého jazyka a neváhají se do jazykového vzdělání aktivně zapojit. Nabízí tak studentům nejen lepší vzdělání, ale i kariéru ve svých řadách.

Jedním z partnerů je společnost ADP, která poskytuje německým firmám služby v oblasti mzdového účetnictví. V listopadu se proto na Obchodní akademii Plzeň uskutečnila prezentace této firmy.

Díky její finanční podpoře se mohou vybrané skupiny žáků účastnit jazykových animací pod vedením zkušených animátorů z Tandemu. Žáci si prohlubují odbornou slovní zásobu, která jim umožní ucházet se o místa v německy mluvících firmách. Na jaře je ještě čeká exkurze do firmy ADP a někteří žáci zde absolvují i pracovní stáže.


Němčina nad zlato: zakončení 3. ročníku výuky němčiny na středních školách

V polovině června proběhlo slavnostní předání certifikátu studentům Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara v Plzni za absolvování nepovinné výuky němčiny v roce 2018/2019. Slavnostně tak byl zakončen již třetí ročník projektu Němčina nad zlato, který podporuje výuku němčiny na středních školách a jejich propojení s firmami se zájmem o německy hovoříci absolventy.

Sociální sítě Tandemu

Projekt realizuje

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem​ při ZČU v Plzni
Riegrova 17
306 14 Plzeň


E-mail: nemcinanadzlato@tandem-org.cz
Web: tandem-org.cz

Tel.:  +420 377 634 764 nebo +420 377 634 768