Partneři projektu

  • Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v České republice
  • Šprechtíme
  • AHK
  • IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim
nepřihlášení škola/firma
přihlásit / registrovat

Pro firmy

Zaměřujeme se na firmy, které chtějí podporovat vzdělání, německý jazyk a rozvoj klíčových profesních kompetencí zvoleného oboru.

Důvody pro zapojení se do projektu:

  • firma vstupuje do výuky: možnost zviditelnění se potenciálním uchazečům o práci.
  • firma šetří náklady: školení potenciálních spolupracovníku přebírají jazykoví animátoři Tandemu,
  • firma je společně s projektem vidět: projekt je často prezentován na nejrůznějších akcích (Dny s němčinou, Velvyslanectví SRN, AHK, informační dny k projektu, webové stránky Tandemu...),
  • firma získává praktikanty: krátko i dlouhodobá spolupráce, možnost individuální domluvy,
  • firma si může finanční příspěvek vložený do projektu formou darovací smlouvy odepsat z daní,
  • firma je součástí unikátního projektu, jež nemá v ČR obdoby.

Projekt je koncipován jako dlouhodobá spolupráce mezi školou a firmou, kterou ale mohou obě strany kdykoliv ukončit.

Finančně se podpora projektu vypočítává podle velikosti školy a počtu jazykových skupin s tím, že na jedné škole může být zapojeno více firem, čímž se částka rozloží mezi všechny. Částka se využije na honorář a cestovné jazykového animátora a administrativní vedení projektu. Firma může také podporovat více škol.

Informační leták projektu ke stažení zde.

Sociální sítě Tandemu

Projekt realizuje

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem​ při ZČU v Plzni
Riegrova 17
306 14 Plzeň


E-mail: nemcinanadzlato@tandem-org.cz
Web: tandem-org.cz

Tel.:  +420 377 634 764 nebo +420 377 634 768