Partneři projektu

  • Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v České republice
  • Šprechtíme
  • AHK
  • IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim
nepřihlášení škola/firma
přihlásit / registrovat

O projektu

Ve školním roce 2016/2017 Tandem úspěšně navázal na projekt Němčina nekouše, určený 2. stupni základních škol a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií, a rozšířil jeho působnost i na střední (zejména odborné) školy v podobě projektu Němčina nad zlato. Projekt vznikl na základě spolupráce Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem a regionální kanceláře Česko-německé obchodní a průmyslové komory v Plzni.

Cíle podpory německého jazyka na středních školách:

  • Motivování studentů k zájmu o výuku němčiny,
  • lepší uplatnění absolventů na trhu práce,
  • uspokojení poptávky firem po kvalifikovaných a jazykově vybavených absolventech.

Pokud není němčina jedním z jazyků vyučovaných na škole v klasické výuce, pomáhá Tandem se založením kroužku němčiny.

Po dojednání partnerství projekt probíhá tak, že na podporovanou školu a do vybraných tříd pravidelně dochází jazykový animátor a realizuje jazykové animace. Firma může s žáky také dále pracovat, jak je popsáno v této sekci.

Na začátku roku 2021 byla v pdf formě zveřejněna publikace o česko-německé jazykové animaci na středních školách. Lze v ní nalézt jak metodologii, tak také aktivity. K dispozici je ke stažení v e-shopu Tandemu.

Jak funguje spolupráce firem a škol se můžete podívat také v tomto videu.

 

Sociální sítě Tandemu

Projekt realizuje

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem​ při ZČU v Plzni
Riegrova 17
306 14 Plzeň


E-mail: nemcinanadzlato@tandem-org.cz
Web: tandem-org.cz

Tel.:  +420 377 634 764 nebo +420 377 634 768